Het groene advies voor de textiel-,
kleding- en tapijtindustrie

Closing the Loop (2015-2016)

Closing the Loop is een project van ArtEZ CoE Future Makers. Doel van het project is het creëren en demonstreren van een regionale keten van vezel tot eindproduct. Het project richt zich op de combinatie van hennep en gerecyclede textiele vezels, die in Oost-Nederland worden geproduceerd. In het project wordt voornamelijk aandacht besteed aan het maken van garens, breisels en producten uit deze vezels.

Deelnemers: ArtEZ CeO, StexFibers, Texperium, Saxion, Alcon Advies, Moyzo

Going Eco, Going Dutch (2015-2017)

Going Eco, Going Dutch is een project van ArtEZ CoE Future Makers en Saxion. Doel van het project is het creëren en demonstreren van een circulaire keten van textiel en kleding in Oost-Nederland, waarbij naast technologische aspecten ook de marketing en de branding van regionale textiele producten aandacht krijgen. In het project worden uit een combinatie van gerecyclede en nieuwe vezels, garens, weefsels, breisels en eindproducten gemaakt. De eerste presentatie van de tussenresultaten van het project heeft plaatsgevonden op 29 juni 2016 op het jaarevent van het CeO Future Makers.

Deelnemers: ArtEZ CeO Future Makers, Saxion Smart Functional Materials, Alcon Advies, StexFibers, Texperium, Cellectie Meh, Van den Acker Textielfabriek, Enschede Textielstad, De Reuver, Moyzo, Tous Les Cheris, Maison The Faux, Beddinghouse en i-did slow fashion.

TexAlert

Alcon Advies en BMA-Techné verzorgen al sinds 2009 TexAlert, het informatiebulletin voor de textielindustrie. In opdracht van de Stichting Reservefonds Textielresearch wordt vier keer per jaar bericht over innovatieve ontwikkelingen in textiele materialen en processen, zowel nationaal als internationaal. In korte artikelen wordt een beknopte samenvatting van de ontwikkeling gegeven en wordt verwezen naar aanvullende informatie en bronnen. TexAlert is een online magazine met actieve links naar deze achtergrondinformatie. Klik hier om de laatste TexAlerts te lezen.

Spinnen van gerecyclede vezels (2015-2016)

Een bottleneck bij het verduurzamen van de textiel- en kledingketen is de verkrijgbaarheid van materialen met een aandeel gerecyclede vezels. Modint heeft Alcon Advies en Martin Havik opdracht verstrekt om een overzicht te maken van Europese spinnerijen waar gerecyclede textiele vezels worden gebruikt in de productie van garens. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen het spinnen van vezels uit industriële afvallen en vezels uit post-consumer textiele producten. Het spinnen van garens uit gerecylede vezels uit industrieel afval wordt regelmatig gedaan in Europa. Het aantal spinners dat hiervoor post-consumer materiaal gebruikt, is echter zeer beperkt. Wel is uit het onderzoek duidelijk geworden dat niet alle spinners vermelden of de vezels die ze gebruiken gerecycled of nieuw zijn. De rapportage is voor leden van MODINT en/of de leden van de werkgroep Circulaire Economie bij MODINT (koppert@modint.nl) op te vragen.

RECURF (2015-2017)

Recurf (Re-using circular urban fibers and biobased plastics in urban products) is een project van de Hogeschool van Amsterdam en Saxion Smart Functional Materials. In het project wordt onderzocht of textiele afvallen uit de metropool regio Amsterdam kunnen worden gecombineerd met bio-based harsen tot vezelversterkte composieten. Alcon Advies adviseert het projectconsortium ten aanzien van duurzaamheidsaspecten en begeleidt studenten van Saxion bij het opzetten en uitvoeren van het experimentele werk en de interpretatie van de onderzoeksresultaten.

Deelnemers: HvA, Saxion Smart Functional Materials, Starbucks, Sympany, Synbra, Rodenburg, Natural Plastics, Havivank, EKON, NPSP, Omefa, Greijn, HB|3D, Fiction Factory, Biofutura, Plantics, Transmare, Spijkerbrij, TU Delft, Avans Hogeschool, MODINT en DPI Value Centre.

MODINT Ecotool

MODINT heeft CE Delft en Alcon Advies opdracht gegeven een tool te ontwikkelen waarmee de milieubelasting van textiele materialen, processen en producten over de gehele levenscyclus of delen daarvan te berekenen is. De eerste versie van de tool is in 2010 gemaakt. Sindsdien is de tool diverse malen uitgebreid en geactualiseerd. De tool is een op excel gebaseerde database waarin gegevens zijn opgenomen over materialen en processen. Waar nodig kan een gebruiker ook eigen productiedata gebruiken. De tool wordt momenteel door een aantal bedrijven gebruikt om meer inzicht te krijgen in de milieubelasting van hun processen en producten.