Het groene advies voor de textiel-,
kleding- en tapijtindustrie

Textile Flagships for Europe

De Textile Flagships for Europe zijn een initiatief van European Technology Platform for the Future of Textiles and Fashion (ETP). Er zijn momenteel 6 flagships actief. Alcon Advies is voorzitter van het flagship Resource Efficiency (hierbij ondersteunt door Saxion Hogeschool). In dit Flagship wordt door researchers en industrie uit heel Europa gediscussieerd over de bottlenecks die moeten worden opgelost om textiele vezels die in Europa worden geproduceeerd meer toegepast te krijgen. Redenen om hier aandacht aan te besteden, zijn het veiligstellen van de aanvoer van textiele vezels voor de EU textiel- en kledingindustrie en meer duurzamere grondstoffen voor deze industrie beschikbaar te maken. De focus in de discussie ligt dan ook vooral op biobased materialen (hennep, vlas, wol) en gerecyclede grondstoffen. Momenteel wordt gewerkt aan de opstelling van een strategische research agenda (SRA) om de bottlenecks op te lossen en het realiseren van pilot plants. De SRA is gepubliceerd op de website van het ETP

Centre of Expertise Future Makers - Next Fashion

Het Centre of Expertise (CoE) Future Makers is een lectoraat binnen ArtEZ, dat zich richt op duurzaamheid in de mode. Alcon Advies is bij dit initiatief aangesloten als adviseur op het gebied van duurzaamheid en textiel.
Daarnaast is Alcon Advies ook actief binnen het netwerk Next Fashion dat door het CoE wordt gecoördineerd. Next Fashion is een onderdeel van het innovatieplatform Creatieve Industrie. Een aantal partijen overlegt regelmatig over duurzaamheidsaspecten in kleding en Mode. Klik hier voor meer info.
Alcon Advies heeft in opdracht van Next Fashion een overzicht gemaakt van textielrecyclingstechnieken. Dit rapport is te downloaden op de website van ClickNL.

Saxion Smart Functional Materials

Alcon Advies is lid van de kenniskring van het lectoraat Smart Functional Materials (lector Ger Brinks). Dit lectoraat kent 4 onderzoekslijnen: duurzaamheid, interactieve materialen, oppervlakte bewerking en textiel- en kledingtechnologie. Alcon Advies is vooral betrokken bij projecten van dit lectoraat met betrekking tot duurzaamheid (associate lector Gerrit Bouwhuis) en in mindere mate met projecten rond textiel- en kledingtechnologie. Deelname aan de kenniskring levert vaak een goede interactie op met andere onderzoekers en zelfstandige ondernemers. Meer info over het lectoraat op de site van Saxion .

REMO

REMO staat voor Recycle Movement. REMO brengt bedrijven bij elkaar die werken met gerecyclede textiele materialen. Naast het verbinden van bedrijven heeft REMO ook een track & trace systeem ontwikkeld: de REMOkey, waarmee de gerecyclede materialen door de hele keten tot en met het eindproduct te volgen zijn. Deze transparantie is uniek in de gehele textiel- en kledingketen, maar bijna een voorwaarde voor een goed functionerende circulaire keten. REMO is opgericht door Martin Havik, een oud-profwielrenner, en wordt ondersteund door Alcon Advies. Ondertussen zijn een groot aantal bedrijven in binnen- en buitenland deelnemer van REMO, waaronder textielrecyclingsbedrijven, spinnerijen, weverijen, breierijen en een aantal brands. Meer info op de website van REMO.

MVO-NL

Alcon Advies is lid van MVO-NL en van de werkgroep textiel van MVO-NL. MVO-NL was tot 2016 trekker van de duurzaamheidsagenda van de branche-organisaties MODINT, InRetail en VGT. Alcon Advies heeft een adviserende rol vervult in de werkgroep Circulaire Economie. In deze werkgroep is nagegaan welke bottlenecks ten aanzien van de verduurzaming van de Nederlandse textiel- en kledingindustrie er bestaan en hoe deze zijn weg te nemen. De focus heeft vooral gelegen op het aanbod aan gerecyclede grondstoffen. De werkgroep heeft daarop met externe adviseurs onderzocht of het opzetten van een proeffabriek voor de productie van garens uit (post-consumer) textiele afvallen tot de mogelijkheden zou behoren. Vooralsnog is de conclusie dat dit technisch zeker een haalbare kaart is, maar dat de financiering van de opstartkosten van een dergelijke fabriek op korte termijn niet te financieren zijn.
Daarnaast is Alcon Advies lid van het koplopersnetwerk Textiel van MVO-NL en is Alcon Advies betrokken geweest bij het zorgproject van MVO-NL. Ook is Alcon Advies op verzoek van MVO-NL mee geweest op de expert-missie naar Albanië. Tijdens deze missie heeft Alcon Advies zich vooral gefocust op de duurzaamheidsaspecten van het produceren van kleding in dit land. Meer informatie in het rapport.

MODINT

Alcon Advies heeft veel projecten uitgevoerd in opdracht van MODINT, de Nederlandse brancheorganisatie voor de mode-, interieur-, tapijt- en textielindustrie. De ontwikkeling van de MODINT Ecotool is daarvan één voorbeeld. Hierdoor is er een speciale relatie met MODINT gegroeid, waarbij Alcon Advies MODINT adviseert op het gebied van duurzaamheid.
MODINT coördineert nu de werkgroep Circulaire Economie, onderdeel van het convenant met de minister van Ontwikkelingssamenwerking. Alcon Advies zal, als deelnemer van deze werkgroep, MODINT en de leden van de werkgroep blijven adviseren over de mogelijkheden van duurzaam (gerecycled) textiel.