Het groene advies voor de textiel-,
kleding- en tapijtindustrie

Circulaire economie

Veel bedrijven zeggen dat ze circulair werken. Vaak wordt dat niet onderbouwd en dan worden duurzaamheid en circulaire economie loze kreten. Alcon Advies kan uw bedrijf helpen deze begrippen inhoud te geven, door advies op het gebied van materiaalkeuze, design for recycling, recycling in design, duurzame processen voor bleken, verven, bedrukken en het veredelen van textiele materialen.

Materiaalkeuze

De materiaalkeuze heeft een enorme invloed op de duurzaamheid van een textiel product. Een goede materiaalkeuze zorgt ervoor dat het product funtioneel is, lang gebruikt kan worden en dat de materialen na afdanken van het product weer gerecycled kunnen worden. Als begonnen kan worden met gerecyclede grondstoffen, dan heeft dat natuurlijk de voorkeur, omdat dan de milieubelasting sowieso al veel lager is dan bij het gebruik van nieuwe vezels. Het is echter niet zo dat het gebruik van de meest duurzame vezels automatisch leidt tot een duurzaam product. Helaas is het complexer, maar Alcon Advies kan de milieu-impact van de materiaalkeuze doorrekenen en zo optimaal adviseren over de meest geschikte grondstoffen voor een product in een bepaalde toepassing.

Duurzaam ontwerpen

Bij het ontwerpen van een product is het gewenst om ook na te denken over het end-of-life scenario van het product. Design for recycling (D4R) en recycling in design (RiD) zijn tools waarmee voorkomen kan worden dat een product na afdanken alleen nog maar geschikt is voor de afvalberg. Door D4R-regels toe te passen, wordt de kans aanzienlijk groter dat de materialen nog een 2e, 3e of 4e leven kunnen krijgen. Bij RiD wordt al ontworpen met gerecyclede materialen. Dit levert soms beperkingen op met betrekking tot uiterlijk of kleur, maar met een goed ontwerp kan dit ook een meerwaarde voor het product zijn.

Veredelingsprocessen

Vaak wordt gedacht dat de veredeling van textiel de grootste bron van verontreiniging is in de hele textielketen. Dat kan waar zijn als de productie plaats vindt in landen waar weinig aandacht is voor milieu. Er zijn echter tal van ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de milieu-impact van de textielveredeling tot een minimum wordt teruggebracht. Processen zoals enzymatisch reinigen en bleken, ink-jet verven en drukken, super kritisch CO2-technologie en plasma-behandelingen, klinken misschien exotisch en utopisch, maar zijn gewoon beschikbaar in een aantal textielveredelingsbedrijven. En toepassing van deze technologiën, in plaats van de traditionele processen, verlaagt het gebruik van water, energie en chemicaliën en verduurzamen de producten aanzienlijk.